Budoucí čas prostý

Budoucí čas lze v obecnosti v angličtině tvořit celkem 2 způsoby, a to pomocí "will" nebo "going to". Zda použít první či druhý uvedený způsob se rozhoduje podle toho, jak dalekou budoucnost popisujeme, přičemž pro bližší budoucnost používáme "going to", zatímco "will" bude použito pro popis vzdálenější budoucnost. Obě možnosti popisu budoucnosti budou popsány zvlášť, včetně konkrétnějšího rozebrání jejich užití.

Budoucí čas s "going to"

Použití

- při popisu velmi blízké budoucnosti
- mluvíme-li o tom, k čemu se schyluje a co je neodvratitelné
- mluvíme-li o tom, na co se chystám, co hodlám začít
- oznamujeme-li, co se stane na základě faktů
- tvar průběhového času uvozuje fakt, že proces již započíná


Kladná věta

Kladnou větu v přítomném čase sestavíme jako

Podmět + správný tvar slovesa "být" + "going to" + základní tvar slovesa

I'am going to speak
You are going to speak
He is going to speak
She is going to speak
It is going to speak
We are going to speak
You are going to speak
They are going to speak


Přiklady

Promluvím s ním I'am going to speak to him
V klubu bude večírek There is going to be a party at the club
Ona se chystá otevřít vlastní eshop She's going to open her own e-shop
Jana jde nakoupit Jane goes shopping
příští týden navštívím jacka I'am going to visit Jack next week
Plánuji, že půjdu do důchodu v 60 I'am going to retire when I'm 60
V červenci plánuji, že pojedu na Krétu I'm going to go to Crete in July
Moje žena se k nám přidá později My wife is going to join us later
bude pršet It's going to rain
Film už začíná The movie is going to start

Záporná věta

Zápornou větu sestavíme jako:

Podmět + správný tvar slovesa "být" + záporná částice "not" + "going to" + základní tvar slovesa

Iam not going to derive
You are not going to derive
He is not going to derive
She is not going to derive
It is not going to derive
We are not going to derive
You are not going to derive
They are not going to derive


Příklady

Neplánuji jít do důchodu v 60 I'm not going to retire when I'm 60
Nemluví anglicky He doesnt speak english
Nebudu dělat večeři I'am not going to cook dinner
V červenci neplánuji, že pojedu na Krétu I'm not going to go to Crete in July
Moje žena se k nám později nepřipojí My wife is not going to join us later

Tázací věta

Otázka se tvoří pouze změnou slovosledu, kdy se na začátek větu umístí podmět, zatímco sloveso "být" ve správném tvaru se umístí za podmět, tedy:

Správný tvar slovesa "být" + podmět + "going to" + sloveso v základním tvaru

Am i going to work
Are you going to work
Is he going to work
Is she going to work
is it going to work
Are we going to work
Are you going to work
Are they going to work


Příklady
Plánuješ jít v 60 do důchodu? Are you going to retire when you are 60?
Plánuješ jet v červenci na Krétu? Are you going to go to Crete in July?
Přidá se k nám tvá žena později ? Is your wife going to join us later?
Budeme opravovat povodí? Are we going to fix catchment area?
Budou sledovat měnu? Are they going to watch currency?

Budoucí čas s "will"

Použití

- při hovoru o vzdálenější budoucnosti
- mluvíme-li o plánech a vizích, které se ještě mohou změnit
- mluvíme-li o slibech, výhružkách, prosbách, varováních

Kladná věta

Kladnou větu pro budoucí čas s "will" sestavíme jako

Podmět + "will" + základní tvar slovesa

I will climb
You will climb
He will climb
She will climb
It will climb
We will climb
You will climb
They will climb


Přiklady

Budeme tam We will be there
On bude mít naspěch He will be in a hurry
Prohlédnete si pamětihodnosti You will see the sights
Zůstanu doma I will stay at home
Prodavačka vám to zabalí The assistant will wrap it up for you
Zítra ti pomohu I will help you tomorrow
Vemu si ten červený koberec I will take the red carpet
Otevřu dveře I will answer the door
Ona půjde do kina She will go to the cinema

Záporná věta

Zápornou větu pro budoucí čas s "will" sestavíme jako:

Podmět + "will" + záporná částice "not" + základní tvar slovesa

I will not constitute
You will not constitute
He will not constitute
She will not constitute
It will not constitute
We will not constitute
You will not constitute
They will not constitute


Příklady

Nebude čas to udělat There will not be time to do it
Oni nepočkají They will not wait
Nebude se jí to líbit She won't like it
Zítra tu nebudu I won't be here tomorrow
Ten test on neudělá He will not pass the test
Nepůjdeš tam znova You will not go there again
Nebude sněžit It won't snow

Tázací věta

Otázka se tvoří pouze změnou slovosledu, kdy se na začátek větu umístí "will" a až za "will" podmět, tedy:

"Will" + podmět + sloveso v základním tvaru

Will I suspect
Will you suspect
Will he suspect
Will she suspect
Will it suspect
Will we suspect
Will you suspect
Will they suspect


Příklady

Půjde ona s vámi? Will she go with you?
Co bude dělat? What will he do?
Pomůžeš mi? Will you help me?
Bude o weekendu pršet? Will it rain at the weekend?
Řeknou mi o tom? Will they tell me about it?
Mám nechat vzkaz? Shall I leave a message?
Půjdeme k babičce? Will we go to our grandma?
Půjdeš do kina? Will you go to the cinema?

Další lekce - Budoucí průběhový