Budoucí čas průběhový

Obecně se budoucí čas průběhový používá pro popis děje, který bude v budoucnosti probíhat po delší dobu. Budoucí čas průběhový lze podobně jako budoucí čas tvořit buď pomocí "will" nebo pomocí "going to". V této kapitole se budeme věnovat oběma způsobům. Zda bude použit budoucí čas průběhový s "will" nebo s "going to" záleží na konkrétní situaci. Jako první probereme budoucí čas průběhový s "will".


Budoucí čas průběhový s "will"

Použití

- pro děj, který bude probíhat v budoucnosti v daném okamžiku delší dobu a zároveň se jedná o činnost, která je plánem a která se týká vzdálenější budoucnosti, která nemá se současností ještě nic společného


Kladná věta

Kladnou větu v budoucím průběhovým čase tvoříme buď pomocí "will" nebo pomocí "going to". Sestavujeme ji jako

Podmět + "will" + "be" + ingový tvar slovesa

I will be ensuring
You will be ensuring
He will be ensuring
She will be ensuring
It will be ensuring
We will be ensuring
You will be ensuring


Přiklady

Zítra v šest tě budu očekávat I will be waiting for you tomorrow at six
Příští týden budou bydlet v hotelu We watch the tv
Petr se ve spěchu myje They will be be staying at the hotel next week
V pondělí vás budeme očekávat mezi 2. a 4. hodinou We will be expecting you on monday from 2 to 4
Nezůstaneme dlouho We will not be staing long
V 11 dopoledne budu obědvat At 11 am, I am going to be eating lunch
Zítra uvidím Susan I'll be seeing Susan tomorrow

Záporná věta

Záporná věta se tvoří pouze přidáním záporné částice "not" za "will":

Podmět + "will" + "not" + "be" + sloveso v ingovém tvaru

I will not be ensuring
You will not be ensuring
He will not be ensuring
She will not be ensuring
It will not be ensuring
We will not be ensuring
You will not be ensuring
They will not be ensuring


Příklady

Nebudu učit I won't be teaching
Jason zítra nezpívá Jason won't be singing tomorrow

Tázací věta

Otázka se tvoří změnou slovosledu, kdy se "will" v pořadí vymění s podmětem. "Will" se tak přesune se na začátek věty a až za něj se staví podmět, tedy:

"Will" + podmět + "be" + sloveso v ingovém tvaru

Will I be measuring?
Will you be measuring?
Will he be measuring?
Will she be measuring?
Will it be measuring?
Will we be measuring?
Will you be measuring?
Will they be measuring?


Příklady

Budete plavat? Will you be swimming?
Kdy přijdeš dnes večer domu? When will you be coming home tonight?
Budeš pracovat na počítači? Will you be using the computer?

Budoucí čas průběhový s "going to"

Použití

- pro děj, který bude probíhat v budoucnosti v daném okamžiku delší dobu, a sice se jedná o děj, který již začíná a o kterém lze tvrdit, že již v tuto chvíli začíná, tedy v tom smyslu, že se k ději již schyluje.


Kladná věta

Kladnou větu v budoucím průběhovým čase tvoříme jako

Podmět + sloveso být ve správném tvaru + "goint to" + "be" + ingový tvar slovesa

I'am going to be studying
You are going to be studying
He is going to be studying
She is going to be studying
It is going to be studying
We are going to be studying
You gare oing to be studying


Přiklady

V 11 dopoledne budu obědvat At 11 am, I am going to be eating lunch
Chystám se zůstat v hotelu Madison I'am going to be staying at the Madison Hotel

Záporná věta

Záporná věta se tvoří pouze přidáním záporné částice "not" pred "goint to":

Podmět + sloveso být ve správném tvaru + "not" + "goint to" + "be" + ingový tvar slovesa

I'am not going to be studying
You are not going to be studying
He is not going to be studying
She is not going to be studying
It is not going to be studying
We are not going to be studying
You are not going to be studying


Příklady

Zaměstnanec se chystá pracovat Employ is going to be working
Chystám se zpívat (být zpívající) I'm going to be singing

Tázací věta

Otázka se tvoří změnou slovosledu, kdy se sloveso "být" umístí před podmět na začátek věty, tedy:

Sloveso "být" ve správném tvaru + podmět + "goint to" + "be" + sloveso v ingovém tvaru

Am I going to be sneezing?
Are you going to be sneezing?
Is he going to be sneezing?
Is she going to be sneezing?
Is it going to be sneezing?
Are we going to be sneezing?
Are you going to be sneezing?
Are they going to be sneezing?


Příklady

Chystá se Linda malovat? Is Linda going to be painting?
Chystáš se obědvat? Are you going to be having launch?
Další lekce - Minulý prostý