Číslovky

V angličtině lze vnímat dva druhy číslovek, a to základní, tedy v češtině číslo v prvním pádu, a řadové, určující pořadí.

Základní číslovky

0 a prvních dvanáct čísel je originálních a je nutné se je naučit nazpaměť. Uvedeny jsou v následující tabulce.

základní číslovky 0-12   

česky

anglicky

 0

nil, zero, o

 1

one

 2

two

 3

three

 4

four

 5

five

 6

six

 7

seven

 8

eight

 9

nine

 10

ten

 11

eleven

 12

twelve

Základní číslovky 13-19 se až na mírné změny odvíjejí od základních číslovek z první desítky a přidáním „teen“. Číslovky 13, 14, 15 jsou mírně pozměněny, číslovky 16-19 jsou pouze opis s přidáním „teen“.

základní číslovky 13-19   

česky

anglicky

 13

thirteen

 14

fourteen

 15

fifteen

 16

sixteen

 17

seventeen

 18

eighteen

 19

nineteen


Podobně jako u číslovek mezi 13-19 jsou i desítky 20, 30, 40 atd. odvozeny od základních číslovek z první desítky s tím, že na konec je přidáno „ty“. Desítky 20-50 jsou opět mírně pozměněny, desítky 60-90 jsou opět jen opis s přidáním „ty“.

základní číslovky 20-90   

česky

anglicky

 20

twenty

 30

thirty

 40

forty

 50

fifty

 60

sixty

 70

seventy

 80

eighty

 90

ninety


Tvoření číslovek mezi jednotlivými desítkami je pak už analogická záležitost, kdy je za desítku přidána pomlčka a opis číslovky 1-9 beze změny. Příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

základní číslovky do 100   

česky

anglicky

 26

twenty-six

 32

thirty-two

 47

forty-seven

 58

fifty-eight


U víceciferných číslovek se používá formát počet a řád, a to pro stovky, tisíce, statisíce i miliony, tedy prakticky stejně jako v češtině, kde říkáme např. 2 tisíce 2 stě 25. Před poslední údaj v řádu desítek píšeme „and“.

vyšší číslovky   

česky

anglicky

 100

one hundred

 1 000

one thousand

 10 000

ten thousands

 100 000

one hundred thousands

 1 000 000

one million


Příklady

 3 domy

Free houses

 10 vajec

Ten eggs

 1 host

One guest

 12 hodin

Twelve hours

 31 dní

Thirty-one days

 77 numbers

Seventy-seven numbers

 103 dolarů

One hundred and 3 dollars

 277 korun

Two hundred and twenty-two crowns

 1099 centů

One thousand and ninety-nine cents

 2 115 let

Two thousands one hundred and iflen yearsŘadové číslovky

V obecnosti lze říct, že řadové číslovky se tvoří přidáním „th“ k základní číslovce, v prvních 12 řadových číslovkách je však podobně jako u základních číslovek několik originalit, které je nutné naučit se nazpaměť.

řadové číslovky 1-12   

česky

anglicky

 první

first

 druhý

second

 třetí

third

 čtvrtý

fourth

 pátý

fifth

 šestý

sixth

 sedmý

seventh

 osmý

eight

 devátý

ninth

 desátý

tenth

 jedenáctý

eleventh

 dvanáctý

twelft


Od 13 do 19 se řadové číslovky tvoří pouze přidáním „th“ k řadové číslovce, po nastudování základních číslovek se proto není stejně jako u dalších řadových číslovek co učit.

řadové číslovky 13-19   

česky

anglicky

 13

thirteenth

 14

fourteenth

 15

fifteenth

 16

sixteenth

 17

seventeenth

 18

eighteenth

 19

nineteenth


Desítky se tvoří základní číslovkou a nahrazením „y“ koncovkou „ieth“.

řadové číslovky desítek   

česky

anglicky

 20

twentieth

 30

thirtieth

 40

fortieth

 50

fiftieth

 60

sixtieth

 70

seventieth

 80

eightieth

 90

ninetieth


Číslovky mezi 21 a 99 se tvoří čistě mechanicky, stejně jako předešlé desítky. Desítka se pouze opíše ze základních číslovek a na místo jednotky se opíše řadová číslovka, které jsme se naučili výše.

řadové číslovky desítek   

česky

anglicky

 28

twenty-eigth

 41

forty-first

 77

seventy-seventh

 93

ninety-third


Vyšší číslovky se tvoří stejně jako základní číslovky s tím, že jako řadová je opsána pouze poslední uvedená číslovka. V případě, že se jedná o celou stovku, tisícovku, milion apod., pouze se přidává na konec „th“.

vyšší řadové číslovky   

česky

anglicky

 100

one hundredth

 1 000

one thousandth

 1 000 000

one milionth

 105

one hundred and fifth

 8 315

eight thousands 3 hundreds and fifteenth

 2 800 280

two milions eight  hundreds thousands 2 hundreds and eightieth


Příklady

 3. měsíc

Third month

 18. den

Eighteenth day

 45. prezident

Forty-fifth president

 120. cestující

One hundreds and twentieth traveller

 342. den

Three hundreds and fourty-second day

 559. položka

Five hundreds and fifty-nineth item

 1 991. ročník

One thousand nine hundreds and ninety-first year

 277. produkt

Two hundred and seventy-seventh product

 7 621. člen

Seven thousands six hundreds and twenty-first member


Další lekce - Nepravidelná slovesa