Nepravidelná slovesa

Tvoříme-li u sloves jejich minulý čas, ne u všech postupujeme podle dříve uvedeného pravidla. A právě slovesům, u kterých minulý čas netvoříme přidáním „ed“, říkáme nepravidelná. U nepravidelných sloves dále vedle infinitivu a minulého času existuje ještě jeden čas, který nazýváme příčestí minulé. Abychom si řekli, jaký význam má v angličtině příčestí minulé, jen krátce odbočíme k časům. V češtině můžeme vnímat tři základní časy, a to přítomný, budoucí a minulý. V angličtině rovněž máme přítomný, budoucí a minulý, navíc zde ale vystupuje čas předpřítomný, který spojuje minulost s přítomností, a právě v tomto čase použijeme slovesa v příčestí minulém. Protože nepravidelná slovesa i slovesa popisující nejzákladnější činnosti a předpřítomný čas je v angličtině hojně používán, je nezbytné se je naučit.

Nepravidelná slovesa se tvoří několika různými způsoby, které se opakují. Učení nepravidelných sloves proto pro jejich lepší pojmutí rozdělíme právě podle způsobu, kterým se tvoří, čímž se alespoň trochu rozdělí. Začněme ale těmi zcela nejpoužívanějšími, kterým se v běžné konverzaci nevyhneme.

nejpoužívanější nepravidelná slovesa   

česky

infinitiv

minulý čas

příčestí minulé

být

be

was, were

been

dělat

do

did

done

jít

go

went

gone

dostat, obdržet

get

got

gotten

mít, vlastnit

have

had

had

dělat

make

made

madeU krátkých nepravidelných sloves, která končí většinou písmenem „t“ či „d“, nepravidelnost spočívá v tom, že jsou stejná jako infinitiv. Protože jde o poměrně početnou skupinu sloves, rozdělíme je na častěji a méně častěji používáná, která jsou šedivě a která je možné naučit se třeba až časem.

krátká nepravidelná slovesa   

česky

infinitiv

minulý čas

příčestí minulé

umístit

set

set

set

sázet

bet

bet

bet

házet

cast

cast

cast

stát

cost

cost

cost

udeřit

hit

hit

hit

položit

put

put

put

zanechat

quit

quit

quit

zavřít

shut

shut

shut

řezat

cut

cut

cut

ublížit

hurt

hurt

hurt

číst

read

read

read

vrazit

thrust

thrust

thrust

nabídnout

bid

bid/bade

bid/bidden

zbavit se

rid

rid

rid

rozpárat

slit

slit

slit

shodit

shed

shed

shed

plivat

spit

spit/spat

spit

rozštípnout

split

split

split

vzít si

wed

wed

wed

nechat

let

let

let

plést

knit

knit

knit

oblíčit

beset

beset

beset

zvrhnout

upset

upset

upset


Dalšími skupinou jsou nepravidelná slovesa končící většinou na „ng“, u nichž se minulý čas a příčestí minulé shodují. Tvoří se nahrazením posledních tři písmen písmeny „ung“.

nepravidelná slovesa končící na „ung   

česky

infinitiv

minulý čas

příčestí minulé

lpět

cling

clung

clung

hodit

fling

flung

flung

viset

hang

hung

hung

skákat

spring

sprang/sprung

sprung

mrštit

sling

slung

slung

ždímat

wring

wrung

wrung


Část nepravidelných sloves se dále vyznačuje tím, že minulý čas a příčestí minulé shoduje, a to koncovkou „ught“.

nepravidelná slovesa končící na „ought   

česky

infinitiv

minulý čas

příčestí minulé

kupovat

buy

bought

bought

chytit

catch

caught

caught

přinést

bring

brought

brought

bojovat

fight

fought

fought

hledat

seek

sought

sought

vyučovat

teach

taught

taught

myslit

think

thought

thought


Početnou skupinou jsou nepravidelná slovesa, jejichž minulý čas a příčestí minulé končí často „ev“ a „wn“ nebo „e“ a „en“. Skupina je opět rozdělena na časteji používaná černé a méně používaná šedě.

nepravidelná slovesa   

česky

infinitiv

minulý čas

příčestí minulé

vzbudit

wake

woke

woken

mluvit

speak

spoke

spoken

brát

take

took

taken

lámat

break

broke

broken

bít, tlouct

beat

beat

beaten

kousat

bite

bit

bitten

krást

steal

stole

stolen

jet, řídit

drive

drove

driven

táhnout, kreslit

draw

drew

drawn

jíst

eat

ate

eaten

padat

fall

fell

fallen

letět

fly

flew

flown

zapomenout

forget

forgot

forgotten

dát

give

gave

given

růst

grow

grew

grown

znát

know

knew

known

jet

ride

rode

ridden

vstávat

rise

rose

risen

vidět

see

saw

seen

psát

write

wrote

written

házet

throw

threw

thrown

skrývat

hide

hid

hidden

vybrat

choose

chose

chosen

mýlit se

mistake

mistook

mistaken

foukat

blow

blew

blown

probudit

awake

awoke

awoken

vzniknout

arise

arose

arisen

zakázat

forbid

forbade

forbidden

opustit

forsake

forsook

forsaken

mrznout

freeze

froze

frozen

udeřit

smite

smote

smitten

šlapat

tread

trod

trodden

předstihnout

overtake

overtook

overtaken

svrhnout

overthrow

overthrew

overthrown

stříhat

shear

shore

shorn

třást

shake

shook

shaken

vázat

bind

bound

bound

nalézt

find

found

found

mlít

grind

ground

ground

točit

wind

wound

wound

odpustit

forgive

forgave

forgiven


Mezi dalšími nepravidelnými slovesy se vzorce opakují vzorce jen namátkově, a tak je uvedeme pospolu. Šedě jsou opět méně užívaná slovesa.

nepravidelná slovesa   

česky

infinitiv

minulý čas

příčestí minulé

kopat

dig

dug

dug

zpívat

sing

sang

sung

stát se

become

became

become

začít

begin

began

begun

stavět

build

built

built

hořet, pálit

burn

burned/burnt

burned/burnt

cítit

feel

felt

felt

přijít

come

came

come

sním

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

pít

drink

drank

drunk

krmit

feed

fed

fed

zvonit

ring

rang

rung

běžet

run

ran

run

řezat pilou

saw

sawed

sawed/sawn

říkat

say

said

said

prodávat

sell

sold

sold

poslat

send

sent

sent

svítit

shine

shone

shone

střílet

shoot

shot

shot

zpívat

sing

sang

sung

sedět

sit

sat

sat

čichat

smell

smelt   

smelt

strávit, utratit

spend

spent

spent

plavat

swim

swam

swum

trhat

tear

tore

torn

říci

tell

told

told

rozumět

understand

understood

understood

nosit na sobě

wear

wore

worn

získat, vyhrát

win

won

won

udeřit

strike

struck

struck

stát

stand

stood

stood

ztratit

lose

lost

lost

opustit

leave

left

left

půjčit

lend

lent

lent

položit

lay

laid

laid

učit se

learn

learned/learnt

learned/learnt

ležet

lie

lay

lain

zapálit

light

lighted/lit

lighted

potkat

meet

met

met

spát

sleep

slept

slept

držet

hold

held

held

držet

keep

kept

kept

slyšet

hear

heard

heard

platit

pay

paid

paid

nést, rodit

bear

bore

born

ohnout

bend

bent

bent

točit

spin

spun

spun

krvácet

bleed

bled

bled

plodit

breed

bred

bred

vysílat rozhlasem

broadcast

broadcast

broadcast

prasknout

burst

burst

burst

lézt

creep

crept

crept

jednat, zabývat se

deal

dealt

dealt

potápět se

dive

dived/dove

dived

žnout, kosit

mow

mowed

mowed/mown

překonat

overcome

overcame

overcome

přehnat

overdo

overdid

overdone

dokázat

prove

proved

proved/proven

šít

sew

sewed

sewed/sewn

holit

shave

shaved

shaved/shaven

obout, okovat

shoe

shoed

shoed/shod

ukazovat

show

showed

showed/shown

srazit se

shrink

shrank

shrunk

klesat

sink

sank

sunk

klouzat

slide

slid

slid

sít

sow

sowed

sowed/sown

spěchat, urychlit

speed

sped

sped

hláskovat

spell

spelt

spelt

rozlít

spill

spilled/spilt

spilled/spilt

rozprostřít

spread

spread

spread

strčit

stick

stuck

stuck


Pokud se budete nepravidelná slovesa učit a trénovat je, určitě měňte pořadí, v jakém se je učíte, abyste si je nezapamatovali díky posloupnosti, v jaké následují.


Příklady

 Slunce svítilo

Sun shone

 Představení začalo v 8:00

Performance began at eight o’clock

 Tereza udělala koláč

Tereza made a pie

 On včera vsadil na zápas

He bet on match yesterday

 Koupil krásný dům

He bought a beautiful house

 Zlomil si nos

He broke his nose

 Petr četl novou knihu

Petr read new book

 Všechno snědli

They ate it all

 Bojovali jsme velmi tvrdě

We fought very hard