Podstatná jména

Základní skladební dvojicí je v angličtině stejně jako v češtině podmět a přísudek, v angličtině konkrétně podmět a sloveso, přičemž funkci podmětu tvoří spolu se zájmeny právě podstatná jména. Základem věty je tedy:

Podmět + sloveso

V angličtině se naštěstí podstatná jména příliš nemění, existuje pouze tvar pro jednotné a pro množná čísla. Podstatná jména v jednotném čísle a v množném čísle pak budou předmětem této lekce.

Podstatná jména v jednotném čísle

Protože v anglickém jazyce nejsou podobně jako v českém pády a rody, je základním předpokladem pro zvládnutí podstatných jmen naučit se je. Uveďme si příklady, které budeme během studia další látky rozšiřovat.

podstatná jména   

česky

anglicky

dům

house

hodinky

watch

muž

man

žena

woman

chlapec

boy

dívka

girl

pes

cat

kočka

dog

míč

ball


Podstatná jména v množném čísle

V množném čísle se podstatná jména obvykle tvoří pouze přidáním „s“ na konec slova, viz následující příklady.

množné číslo podstatných jmen   

česky

anglicky

anglicky v mn. čísle

pokoj

room

rooms

počítač

computer

computers

chlapec

boy

boys

dívka

girl

girls

pes

cat

cats

kočka

dog

dogs

míč

ball

balls

Je zde však několik vyjímek. Končí-li podstatné jméno na „s“, „z“, „o“ nebo „ch“, přidává se na konec slova „es“.

množné číslo podstatných jmen   

česky

anglicky

anglicky v mn. čísle

hodinky

watch

watches

brambory

potato

potatoes

třída

class

classes

rajče

tomato

tomatoes

Existují také nepravidelná podstatná jména, u nichž se množné číslo netvoří podle daných pravidel. Je jich celkem 11, z nichž si uvedeme 5 nejpoužívanějších, s nimiž se často v anglickém jazyce setkáme.

množné číslo nepravidelných podstatných jmen   

česky

anglicky

anglicky v mn. čísle

muž

man

men

žena

woman

women

dítě

child

children

zub

tooth

teeth

noha

footh

feet

Existují také výjimky u slov, vycházejících např. z původních latinských výrazů. S těmi se ale nyní nebudeme zatěžovat, protože jejich použití v běžné angličtina stejně jako u některých nepravidelných množných čísel podstatných jmen nepředpokládáme.


Příklady

Zatím jsme se jen naučili první slova v anglickém jazyce, v této kapitole proto budou příklady sloužit k protrénování nastudovaných slov a rozšíření slovní zásoby

 Muž

Man

 Počítače

Computers

 Den

Day

 Nohy

Feet

 Hodinky

Watch

 Dny

Days

 Kočky

Cats

 Chlapec

Boy

 Děti

Children

Další lekce - Přídavná jména