Předbudoucí čas prostý

Použití

- v případě, mluvíme o ději, který bude ukončen před konkrétním známým bodem v budoucnosti
- pro děj, který nastane až v budoucnu, bude v budoucnu ukončen a bude se vztahovat k minulosti
- pro děj, který se odehraje v budoucnosti, ale dějí se delší dobu - použití času dobře demonstruje například věta "příští měsíc budu v práci již dva roky"


Kladná věta

Stejně jako všechny ostatní „před časy“ se tvoří i předbudoucí čas prostý tvoří za pomocí slovesa příčestí minulého. Kladná věta se tvoří jako

Podmět + „will“ + „have“ + sloveso v příčestí minulém

I will have started
He will have started
She will have started
It will have started
We will have started
You will have started
They will have started


Přiklady

Až si pro tu knihu přijdeš, budu ji mít dočtenou By the time you come for the book i will have finished it
Tu budovu dokončí v roce 2020 They will have finišed building by the year 2020
Příští týden se budeme znát již 1 rok Next week we will have known each other for 1 year
Příští měsíc budeme svoji již 7 let By next month, they will have been married for seven years
We will have eaten lunch before noon We will have eaten lunch before noon

Záporná věta

Zápornou větu tvoříme pouze přidáním záporné částice „not“ za „will“:

Podmět + „will“+ „not“ + „have“ + sloveso v příčestí minulém

I will not have shrunk
He will not have shrunk
She will not have shrunk
It will not have shrunk
We will not have shrunk
You will not have shrunk
They will not have shrunk


Příklady

Příští rok nebude pracovat He will not have worked by next year
Nezačneme před příchodem učitele We will not have started before teacher comes
Ona nebude mít před půlnocí práci hotovou She will not have done her job by midnight

Tázací věta

Otázka se tvoří změnou pořadí slov, kdy se „will“ umístí na začátek věty a až za něj podmět:

"Will" + podmět + "have" + sloveso v příčestí minulém

Will i have forsaken?
Will he have forsaken?
Will she have forsaken?
Will it have forsaken?
Will we have forsaken?
will you have forsake?
will they have forsaken?


Příklady

Bude to mít příští týden hotové? Will he have it finished by next week?
Budeš mít příští měsíc přeloženou tvoji knihu? Will you have translated your book by next month?
Další lekce - Předbudoucí průběhový