Předbudoucí čas průběhový

Použití

- Používáme jej pro popis budoucího děje, konkrétně v okamžiku, kdy bude popisovaný děj již probíhat.
- Předbudoucí čas se tak soustředí na okamžik v budoucnu, který však bude vázán na minulost.
- Popsat jím můžeme například okamžik, kdy bude dotyčná osoba v budoucnu čekat na příjezd vlaku, avšak bude čekat již několik hodin.
- V souvislosti s výše uvedenou skutečností je často součásí předbudoucího průběhového děje vymezení časového úseku, vázajícího se k minulosti, např. popis situace, kdy někdo studuje již dva roky.
- V češtině se nabízí ekvivalent, kterým bychom vyjádřili probíhající děj a chvíli, "až" dojde k určité události.
- Stejně jako v případě dalších budoucích časů lze i zde tvořit čas pomocí „will“ i pomocí „going to“, v této kapitole se budeme věnovat oběham případům.

Předbudoucí čas průběhový s „will“

Vazbu s „will“ použijeme v případě, mluvíme-li“ o tom, co si myslíme nebo např. při varováních. Obecně „will“ použijeme v případě, kdy mluvíme o budoucnosti, ke které se ještě neschyluje, tedy která není neodvratná, narozdíl od „going to“, které použijeme v případě, kdy se již k budoucímu procesu schyluje“.

Kladná věta

Věta se tvoří ustáleným spojením podmětu a neměného tvaru „will have been“ a slovesa v ingovém průběhovém tvaru

Podmět + „will have been“ + sloveso v ingovém tvaru

I will have been waiting
You will have been waiting
He will have been waiting
She will have been waiting
It will have been waiting
We will have been waiting
You will have been waiting
They will have been waiting


Přiklady

Od chvíle co přišla to bude již hodina, co si spolu povídáme We will have been talking for over an hour by the time she arrives
Už to bude rok, co učí na střední škole od doby, kdy odešel z USA. He will have been teaching at the high school for more than a year by the time he leaves US.
Koncem roku to budou již 3 roky, co zde bydlíme. By the end of the year we will have been living in this flat for 3 years.
O pulnoci budu studovat již 2 hodiny. I will have been studying for 2 hours at midnight.

Záporná věta

Zápornou větu tvoříme pouze přidáním záporné částice „not“ za „will“, které lze zkrátit na „w’ont“.

Podmět + „will“+ „not“ + „have been“ + sloveso v ingovém tvaru

I will not have been studying
You will not have been studying
He will not have been studying
She will not have been studying
It will not have been studying
We will not have been studying
You will not have been studying
They will not have been studying


Příklady

Až bude konec roku, bude to už 5 let co necvičím By the end of the year i will not have been exercising for 5 years.
Nebudeš čekat déle než dvě hodiny, až letadlo přistane You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives
Až dokončím univezitu, nebudu bydlet doma When I will finish University, i will not have been living at home

Tázací věta

Otázka je tvořena změnou slovosledu, kdy se „will“ umístí před podmět, zbytek věty zůstává beze změn. :

"Will" + podmět + "have been" + sloveso v ingovém tvaru

Will I have been working?
Will you have been working?
Will he have been working?
Will she have been working?
Will it have been working?
Will we have been working?
Will you have been working?
Will they have been working?


Příklady

Budeš čekát víc než 30 minut, až přijedou? Will you be waiting for more than 30 minutes when they arrives.
Budeš učit více než 10 let, až půjdeš do důchodu? Will you have been teaching for more than 10 years when you retire?
Jak dlouho budou doktoři užívat morfium, až bude rok 2020? By 2020, how long will doctors have been using morphine?

Předbudoucí čas průběhový s „going to“

Předboudoucí čas s „going to“ použijeme v případě, kdy mluvíme o budoucím ději, ke kterému se již schyluje, nebo pro děj, který již téměř začíná probíhat, či jestliže k němu situace směřuje.

Kladná věta

Kladnou větu sestavujeme pomocí podmětu, odpovídajícího tvaru slovesa „be“ a ustáleného sousloví „going to have been“ se slovesem v průběhovém tvaru

Podmět + správný tvar slovesa „be“ + „going to have been“ + sloveso v ingovém tvaru

Iam going to have been reading
He is going to have been reading
She is going to have been reading
It is going to have been reading
We are going to have been reading
You are going to have been reading
They are going to have been reading


Přiklady

Budeš čekat více než hodinu, až kancelář otevře. You are going to have been waiting for more than hour when office opens.
Ona bude v té firmě pracovat více než 3 roky, až to konečně zavře. She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
Až se dostaneme do Las Vegas, budeme řídit více než 3 dny v kuse. We are going to have been driving for over three days straight when we get to Las Vegas.

Záporná věta

Zápornou větu tvoříme pouze přídáním částice „not“ za sloveso „být“ ve správném tvaru na začátku věty:

Podmět + sloveso „být“ ve správném tvaru + „not“ + „going to have been“ + sloveso v ingovém tvaru

Iam not going to have been translating
You are not going to have been translating
He is not going to have been translating
She is not going to have been translating
It is not going to have been translating
We are not going to have been translating
You are not going to have been translating
They are not going to have been translating


Příklady

Nebudeš tu sedět více než hodinu, až letadlo konečně přistane. You are not going to have been sitting here for more than hours when her plane finally arrives.
Peter nebude vařit dlouho, až rodiče přijdou. Peter is not going to have been cooking too long when parents come.
Nebudou na tom pracovat více než 24 hodin, až dokončíme projekt. They are not going to have been working for 24 hours by the time we finish this project.

Tázací věta

Tázací věta se tvoří změnou slovosledu, kdy se na začátek věty před podmět umístí správný tvar slovesa „být“:

Správný tvar slovesa „být“ + podmět + „going to have been“ + ingový tvar slovesa

Am I going to have been singing?
Are you going to have been singing?
Is he going to have been singing?
Is she going to have been singing?
Is it going to have been singing?
Are we going to have been singing?
Are you going to have been singing?
Are they going to have been singing?


Příklady

Bude žít Francis v Itálii dlouho, až dokončí studium? Is Francis going to have been living in Italy for long by the time he finishes his studies?
Budete spolu bydle dlouho, než se vemete? Are you going to have been living together for long before you get married?
Budou na tom pracovat dlouho, až dokončíš tento projekt? Are they going to have been working for a long time when you finish this project?
Další lekce - Předminulý prostý