Předložky

Předložky lze v angličtině rozdělit na místní a časové, věnovat se budeme v následující lekci oboum typům.

Předložky časové

Zatímco v češtině se používá pro většinu časových určení předložku „v“, v angličtině je situace složitější a pro jednotlivé časové doby se užívají různé předložky, lze je však kategorizovat. Časovými předložkami jsou podobně jako u místních předložky „in“, „on“ a „at“.


Časová předložka „in“

Předložku „in“ používáme v případě mluvíme o roku, ročním období, měsíci či části dne, obecně o daném delším období, s výjimkou denní doby, která je oproti ostatním krátká.

použití předložky „in“

 v roce 1998

in 1998

 v dubnu

in April

 na jaře

in spring

 ráno

in the morning


Časová předložka „on“

Předložku „on“ použijeme pro data a jednotlivé dny, včetně svátků nebo jinak speciálních dní, jako jsou např. narozeniny. Obecně tedy o nějaké nepříliš konkrétní době, ale o významně kratším období než-li u předchozí předložky „in“.

použití předložky „on“

 v úterý

on Thuesday

 17. prosince

on seventeenth of December

 na mé narozeniny

on my birthday

 v neděli

on Sunday

 na Vánoce

on Christmass eve

 12. srpna 2007

on August 12th, 2007


Časová předložka „at“

Předložku „at“ použijeme, mluvíme-li o přesném čase nebo o přesné části dne, jako je např. přesné poledne. Obecně tak lze o předložku, kterou použijeme pro zcela nejkratší časové období - oproti „in“, které používáme pro celé dny, a oproti „on“, které dokonce pro celá období.

použití předložky „at

 v pravé poledne

at noon

 ve 4 hodiny odpoledne

at 4 o’clock pm

 o půlnoci

at midnight

 v 7 hodin ráno

at 7 o’clock am


Příklady

 Vzbudil jsem se za svítání

I woke up at dawn

 Narodil se 1. ledna 2000

He was born on 1st January, 2000

 O weekendech bývá ona pryč

She is out at weekends

 On přijede v 10 hodin

He will came at 10 oclock

 O prázdninách on nepracuje

He doesn’t work in hollidays

 V tuto chvíli nevím

I dont know at present

 Těším se na Vánoce

I’am looking On Christmass Day

 V létě je zábava

There is a lot of fun in summer

 Uvidím tě večer

I will see you in the evening.Předložky místní

Místními předložkami jsou v angličtině „in“, „on“ a „at“ a jejich použití se od češtiny mírně odlišuje.


Místní předložka "in"

In používáme v případě, mluvíme-li o vnitřku nějakého trojrozměrného prostoru. Příkladem prostoru, který můžeme označit jako trojrozměrný, je například místnost nebo krabice. Českým ekvivalentem je „v“, což podporuje představu, že se výraz používá v případě, že se objekt nachází uvnitř nějakých hranic.

použití předložky „in“ v prostoru

 v šuplíku

 in the drawer

 ve sklepě

 in the basement

 na stromě (v prostoru koruny)

 in the tree


Dále předložku „in“ používáme v případě, mluvíme li o něčem v dvourozměrné ploše, avšak takové, která je ohraničena konkrétní hranicí. Příkladem ohraničené dvourozměrné plochy je například oplocené parkoviště, oblast nebo i celé město.

použití předložky „in“ na ploše

 na zahradě

in the garden

 ve Washingtonu

in the Washington

 na obraze

in the picture

 na ulici

in the street


Místní předložka "on"

On používáme ve chvíli, kdy mluvíme o čemkoliv na nějaké ploše. Českým ekvivalentem je předložka „na“. Použijeme-li tedy například předložku „on“ ve spojení se stolem, budeme mluvit o tom, že se cosi nachází na ploše stolu. Použi-li bychom „in table“, myslíme tím ve stole ve smyslu v šuplíku. Mluvili bychom o autě a použili bychom „in car“, mysleli bychom v autě uvnitř, naopak kdybychom řekli „on car“, mysleli bychom ve smyslu na kapotě, tedy ploše.

použití předložky „on“ na ploše

 na stěně

on the wall

 na louce

on the meadow

 na skle

on the glass

 na obrazovce (na její ploše)

on the screen

 na silnici

on the road


Dále používáme „on“ v případě, mluvíme o hromadných dopravních prostředcích, jako jsou vlak či autobus nebo i kolo, které nás někam přepravuje ve smyslu přepravní platformy nebo linky, která nás dopravuje.

použití předložky „on“ pro dopravní prostředky

 ve vlaku (na jeho palubě)

on the train

 v autobuse (na jeho palubě)

on the bus

 na kole

on the bike


Místní předložka "at"

„At“ použijeme v případě, kdy mluvíme o singulárním bodu, například o jednotlivém bodu na mapě.

použití předložky „at“ pro bod

 na zastávce

at the station

 na rohu

at the corner

 na konečné

at the terminal


Dále „at“ použijeme v případě, mluvíme-li o místu, které je spojené s nějakou činností, kdy nemluvíme pouze o prostoru či ploše, ale spíše o nějakém procesu. Například řekneme-li, že sme v zaměstnání, nemáme primárně na mysli budovu ani žádný prostor, ale místo spojené s činností či spíše proces.

použití předložky „at“ pro proces

 v práci

at work

 na párty

at party

 na svatbě

at weddingPříklady

 Na obrazovce je prach

There is dust on the screen

 Ona pracuje v restauraci

She works at restaurant

 Potkal jsem ji na party

I met her at the party

 Viděl jsem ho v kině

I saw him at the cinema

 Leželo to v rohu

It laid in the corner

 Uspořádali piknik na kopci

They holded a picnic on the hill

 Ztratili jsme se v horách

We get lost in the mountains

 Ztratil jsem klíče na zastávce

I lost keys at the bus stop

 Četl jsem to v novinách

I read it in the newspaper

 Jídlo je v mikrovlnce

Food is in the microwave

 On má na hlavě vlasy

He has hair on head


Další lekce - Příslovce