Předminulý čas průběhový

Použití

- pro popis děje, který probíhal po určitou dobu před určitým minulým okamžikem nebo dějem


Kladná věta

Tvoří podmět, tvarem "had been" pro všechny osoby a ingovým tvarem slovesa:

Podmět + "had been" + ingový tvar slovesa

I had been working
You had been working
He had been working
She had been working
We had been working
You had been working
They had been working


Přiklady

předtím denně trénovala po dva roky she had been practicing every day for two years
než jsem přišel do brna, žil jsem v praze i had been living in prague before i went to live in brno
než začaly olympijské hry, pršelo celý týden it had been raining whole week, before olympic games began.
čekal jsi tu víc jak 2 hodiny, než konečně přišla You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived.
ason byl unavený, protože předtím běhal Jason was tired because he had been jogging.
cítím cigarety, někdo kouřil I could smell cigarettes, somebody had been smoking.
krmil jsem psy, když jsem zakopl a spadl I had been feeding the dogs when I tripped and fell.
Sinatra chytil rýmu, protože zpíval v dešti příliš dlouho Sinatra caught the flu because he had been singing in the rain too long.

Záporná věta

Zapor vytvoříme přidáním záporné částice "not" za "had". Sousloví "had not" se pak použije pro všechny osoby. Rovněž lze zkrátit na stažený tvar "hadn't":

Podmět + "did" + "not" + sloveso v základním tvaru

I had not been playing
You had not been playing
He had not been playing
She had not been playing
It had not been playing
We had not been playing
You had not been playing
They had not been playing


Příklady

Nečekali jsme dlouho, když přišla We hadn't been waiting long when she arrived.
nepršelo ještě dlouho, protože silnice nebyla příliš mokrá It hadn't been raining for a long time because the street still wasn't very wet
říkal, že nebyl unavený, protože ten den nepracoval He said he was't tired because he hadn't been working that day.
mary nečekala déle než 10 minut Mary hadn't been waiting for longer than 10 minutes.
dlouho jsem se neprocházel, když najednou začalo pršet I had not been walking for a long time, when it suddenly began to rain.
nečetli sme We had not been reading

Tázací věta

Utvoří se změnou slovosledu, kdy se "had" přemístí na začátek věty, následuje podmět, "been" a ingový tvar slovesa

"Had" + podmět + "been" + sloveso v ingovém tvaru

Had i been waiting?
Had you been waiting?
Had he been waiting?
Had she been waiting?
Had it been waiting?
Had we been waiting?
Had you been waiting?
Had they been waiting?


Příklady

čekal jste dlouho, než jsem přišel ad you been waiting long before i came
jak dlouho jste se učil anglicky, než jste přijel do Anglie how long had you been learning english before you went to England
jak dlouho už pršelo How long had it been raining
jak dlouho hráč hrál než skoroval How long had the player been playing before he scored?
kolik hodin fred maloval dům, než žebřík spadl For how many hours had Fred been painting the house when the ladder fell?
pracoval jsem Had I been working?
pili jsme Had we been drinking?