Předpřítomný čas prostý

Použití

- pro děj, který v minulosti začal, ale doposud trvá nebo s přítomností nějak souvisí
- pro děj, který v minulosti začal a v přítomnosti dále pokračuje
- pro děj, který se odehrál v době, která ještě pokračuje
- pro děj, který se odehrál, ale trvají jeho důsledky


Kladná věta

Kladnou věta začíná podmětem, poté následuje sloveso "have", případně "has" pro třetí osobu, a dále minulým časem slovesa, přičemž v případě nepravidelných sloves použijeme příčestí minulé, tedy třetí tvar slovesa:

Podmět + "have/has" + sloveso v minulém čase/v příčestí minulém

I have dealed
you have dealed
he has dealed
she has dealed
it has dealed
we have dealed
you have dealed
they have dealed


Přiklady

Byl jsem nemocen I have been ill
Od včerejška mám kašel I have had a cough since yesterday
Ten rozhlasový přijímač máme již dva roky We have had this radio set for 2 years
Dnes mě bolela hlava I have had a headache
Dnes ráno jsem měl mnoho práce This morning i have benn very busy
Někdo tu rozbil okno Somebody has broken the window here
Jana byla nemocná Jane has been ill
Dnes jsem odpoledne jsem pracoval 4 hodiny zatím I have Worked 4 hours this afternoon
V USA jsem byl dvakrát I've been to the USA twice
Vždy jsem chtěl být doktorem I have always wanted to be a doctor
Miluju U2 od doby, kdy jsem si koupil jejich první album I've loved U2 since I bought their first album

Záporná věta

Zápornou větu sestavíme pouze pomocí přidáním záporné částice "not" za "have" nebo "has":

Podmět + "have/has" + "not" + sloveso v příčestí minulém

I have not worked
You have not worked
He has not worked
She has not worked
It has not worked
We have not worked
You have not worked
They have not worked


Příklady

Nedávno, v poslední době, jsem ji neviděl I haven't seen her recently
Stále jsem nenašel klíče I still haven't found the keys
Ještě jsem to neudělal I haven't done it yet
Nedala mi svou knihu She has not given me her book
Nebavil jsem se I have not had a good time
Ještě jsem ten film neviděl I have not seen the movie yet
Nebyla v Anglii She has not been to England

Tázací věta

Tvoří se změnou slovosledu, kdy se dá na začátek věty "have" nebo "has", následuje podstatné jméno a na konci sloveso ve příčestí minulém, tedy:

Have/Has + podmět + sloveso v příčestí minulém

Have i worked
Have you worked
Has he worked
Has she worked
Has it worked
Have we worked
Have you worked
Have they worked


Příklady

Jedl jsi někdy kaviár? Have you ever eaten caviar?
Jak dlouho zde žiješ? How long have you lived here?
Kolik knih od Shakespeara jsi přečetl? How many books by Shakespeare have you read?
Kolikrát jsem ti to už říkal? How many times have I told you?
Vypila jsi celou láhev vody? Have you drunk the whole bottle of water?
Už jste ten film viděli? Have you seen the movie yet?
Další lekce - Předpřítomný průběhový