Předpřítomný čas průběhový

Použití

- mluvíme-li o ději, který začal v minulosti a stále pokračuje, avšak zajímá nás jeho trvání a průběh, nikoliv výsledek
- pro děj, který se po určitou dobu opakuje
- pro děj, který právě skončil
- pro děj, který v minulosti začal a stále pokračuje


Kladná věta

Kladnou větu v předřítomném průběhovém čase tvoříme jako

Podmět + "have" nebo "has" + "been" + ingový tvar slovesa

I have been walking
You have been walking
He has been walking
She has been walking
It has been walking
We have been walking
They have been walking


Přiklady

Učím se anglicky již tři roky I have been learning English for three years
Čekáme zde už dvě hodiny We have been waiting here for over two hours
Sleduji televizi od sedmi hodin I have been watching TV since 7 pm
Cestují od minulého října They have been travelling since last October
Pracuji na této zprávě od devíti od 6 od rána I've been working on this report since eight o'clock this morning
Pracuje jako učitel od státnic, od dokončení školy He has been working as a teacher since he graduated
Lezu na tuto horu už dvě hodiny I have been climbing up this mountain for over two hours

Záporná věta

Záporná věta se tvoří pouze přidáním záporné částice "not" z "have" nebo "has":

Podmět + "have" nebo "has" + "not" + "been" + ingový tvar slovesa

i have not been arising
you have not been arising
he has not been arising
she has not been arising
it has not been arising
we have not been arising
you have not been arising
they have not been arising


Příklady

Nehrál jsem tenis už dva roky I haven't been playing tennis for two years
Nemluví anglicky He doesnt speak english
Neběhal jsi You have not been running
lisa netrénovala její angličtinu Lisa has not been practicing her English
Tara se necítí dobře 2 týdny Tara hasn't been feeling well for 2 weeks.
Oni nevařili They haven't been cooking
Poslední dobou nespím moc dobře Lately, I haven't been sleeping too well

Tázací věta

Otázku lze sestavit změnou slovosledu, kdy se dá "have" nebo "has" na začátek věty a až za něj se postaví podmět:

"Have" nebo "Has" + podmět + "been" + sloveso v ingovém tvaru

Have I been counting
have you been counting
has he been counting
has she been counting
has it been counting
have we been counting
have you been counting
have they been counting


Příklady

Jak dlouho jsi na mě čekal? How long have you been waiting for me?
Chodil jsem? have I been walking?
Co studoval? What has he been studying?
Jak dlouho sledujeme tenhle film? How long have we been watching this film?
Kde ona kupuje jídlo? Where has she been buying food?
chodíme spolu už 3 roky? Have we been going out with each other for three years already?
Co jsi dělal posledních 30 minut? What have you been doing for the last 30 minutes?
Cvičil jsi poslední dobou? Have you been exercising lately?
Další lekce - Předbudoucí prostý