Přídavná jména

Přídavné jména mají v angličtině stále stejný tvar, jsou neměnná. V anglickém jazyce se staví zpravidla před podstatné jména, tedy před podmět nebo předmět věty. Naučme se i pro pozdější potřeby několik základních přídavných jmen.

přídavná jména   

česky

anglicky

 velký

big

 malý

small

 rychlý

fast

 pomalý

slow

 mladý

young

 starý

old

 dlouhý

tall

 krátký

shortPříklady

 Velký dům

Big house

 Douhý týden

Long week

 Mladý muž

Young man

 Krátké prsty

Short fingers

 Pomalé připojení

Slow connection

 Malé byty

Small apartmans

 Staré oblečení

Old clothes

 Rychlá auta

Fast carsStupňování přídavných jmen

Stejně jako v českém jazyce se přídavná jména stupňují ve 3. stupních. Ze základního tvaru přídavného jména jde tedy vytvořit další dva stupně, tedy např. z přídavného jméne „velký“ lze vytvořit přídavné jméno ve 2. stupni „větší“ nebo ve 3. stupni „největší“. Stupňování probíhá v závislosti na přídavném jméně celkem 3 způsoby.


Stupňování krátkých přídavných jmen

Krátká přídavné jména jsou jednoslabičná a některá dvouslabičná. Z dvouslabičných jsou to všechna, která končí na „y“. U krátkých přídavných jmen se tvoří druhý stupeň přidáním slabiky „er“ na konec slova a třetí stupeň přidáním členu slabiky „est“ na konec slova. V případě, že přídavné jméno končí na „y“, zaměňuje se ve 2. stupni „y“ na konci slova za „er“ a ve 3. stupni za „est“. Končí-li přídavné jméno na „e“, zaměňuje se ve 2. stupni „e“ za „er“ a ve 3. stupni „e“ za „est“.

přídavná jména krátká  

česky

anglicky základní tvar

anglicky

2. stupeň

anglicky

3. stupeň

 rychlý

quick

quicker

quickies

 krásný

nice

nicer

nicest

 levný

cheap

cheaper

cheapest

 chytrý

clever

cleverer

cleverest

 hloupý

silly

sillier

silliest


Stupňování dlouhých přídavných jmen

Dlouhá přídavná jména jsou všechna troj a víceslabičná. U dvouslabičných se jedná pouze o některá přídavná jména. Ve druhém stupni se tvar samotného přídavného jména nemění, pouze se před něj přídává „more“ ve významu například „více“, např. „více drahý“. Ve třetím stupni se pak rovněž samotné přídavné jméno nemění a přidává se před něj „the most“, což lze přeložit jako „nejvíce“, například „nejvíce drahý“.

stupňování dlouhých přídavných jmen   

česky

anglicky základní tvar

anglicky

2. stupeň

anglicky

3. stupeň

 hezký

beautiful

more beautiful

the most beautiful

 drahý

expensive

more expensive

the most expensive

 zajímavý

interesting

more interesting

the most interesting

 nudný

boring

more boring

the most boring


Stupňování nepravidelných přídavných jmén

Jako téměř všude, i v případě stupňování přídavných jmen lze nalézt taková, která nelze zařadit pod žádné z pravidel. Jejich jednotlivé stupně je tak nutné se naučit nazpaměť.


stupňování dlouhých přídavných jmen   

česky

anglicky základní tvar

anglicky

2. stupeň

anglicky

3. stupeň

dobrý

good 

better

best

špatný

bad   

worse

worst

vzdálený

far    

farther/further

farthest/furthest

mnoho

many

more 

most

mnoho

much

more 

most

málo 

little  

less   

leastPříklady

 Nejnudnější film

The most boring movie

 Krásnější dny

The most beautiful days

 Krásnější počasí

Nicer weather

 Hloupější student

Sillier student

 Nejchytřejší učitel

The cleverest teacher

 Menší telefon

Smaller cellphone

 Zajímavější nápad

More interesting idea

 Nejdražší hotely

The most expensive hotels

 Levnější oblečení

Cheaper clothes

Další lekce - Sloveso "být"