Příslovce

Příslovce v angličtině slouží většinou k doplnění informaci o slovesech, rozvíjí ale rovněž i přídavná jména nebo jiná příslovce. Příslovce lze rozdělit na časové, místní a míry. Dále pak existují příslovce odvozené z přídavných jmen.

Příslovce času

Příslovce časové určují, kdy k nějaké činnosti dochází. Slovosled v angličtině je následující:

Podmět + sloveso + předmět + způsob + místo + čas

Příslovce časové, tedy například „dnes“ nebo „včera“, se tedy staví na konec věty.

příslovce časové   

česky

anglicky

 teď

now

 dnes

today

 zítra

tomorrow

 včera

yesterday

 tonight

dnes večer


Příslovce frekvence

Příslovce frekvence určují frekvenci nějaké činnosti, tedy například jak často nějakou činnost, zastoupenou slovesem, absolvujeme. Tyto příslovce se tedy pojí slovesem a staví se proto před něj.

Podmět + příslovce frekvence + sloveso

Příslovce frekvence jsou následující.

příslovce frekvence   

česky

anglicky

 vždy

allways

 nikdy

newer

 někdy

sometimes

 často

often

 obvykle

ussually


Příslovce místní

Místní příslovce odpovídají na otázku kde. Mohou se pojit k předmětu a stát tak před předmětem, nebo fungovat jako určení místa a stavět se na konec věty.

příslovce místa   

česky

anglicky

 tady

here

 tam

there

 uvnitř

inside

 venku

outside

 nad

above

 pod

below

 někde

somewhere

 kdekoliv

anywhere

 nikde

nowhere

 jinde

elsewhere


Příklady

 Viděla ho včera

She saw him yesterday

 Je to tady

I tis here

 Často sleduje televizi

He often watch tv

 On to našel jinde

He found it elsewhere

 Obvykle přichází ve středu

She ussually arrives on Wednesday

 Dnes je horko

It is hot today

 Byl jsem venku

I was outside

 Podíval jsem se pod nohy

I looked bellow feet

 On žije někde ve Francii

He lives somewhere in FrancePříslovce odvozené

Odvožené příslovce jsou tvořeny z přídavných jména. Například z českého přídavného jména „rychlý“ rovněž můžeme vytvořit příslovce „rychle“, a podobně je tomu i v anglickém jazyce. Obecně se z přídavných jmén tvoří příslovce přidáním koncovky „ly“.

příslovce frekvence   

české přídavné jméno

anglické přídavné jméno

anglické příslovce

 rychlý

quick

quickly

 hezký

nice

nicely

 těžký

hard

hardly

 blízký

near

nearly

 pozdní

late

lately


Končí-li přídavné jméno na „y“, nahrazuje toto „y“ koncovkou koncovkou „ily“.

příslovce frekvence   

české přídavné jméno

anglické přídavné jméno

anglické příslovce

 štastný

happy

happily

 jednoduchý

easy

easily

 připravený

ready

readily

 suchý

dry

drily

 zábavný

funny

funnily


Končí-li přídavné jméno na „le“, mění se tato koncovka „le“ na „ly“.

příslovce frekvence   

české přídavné jméno

anglické přídavné jméno

anglické příslovce

 komfortní

comfortable

comfortably

 skromný

humble

humbly

 pravděpodobný

probable

probably

 možný

possible

possibly

 neuvěřitelný

incredible

incredibly


U přídavných jmen končících na „ful“ nebo „full“ se přidává „ly“. Za sebou mohou být však maximálně 2 „l“, a tak se případně v koncovce přidává jen „y“.

příslovce frekvence   

české přídavné jméno

anglické přídavné jméno

anglické příslovce

 plný

full

fully

 krásný

beautiful

beautifully

 užitečný

useful

usefully

 opatrný

cafeful

carefully

 mocný

powerful

powerfully


Výjimku tvoří některá příslovce, která mají stejný tvar jako přídavná jména.

příslovce frekvence   

české přídavné jméno

anglické přídavné jméno

anglické příslovce

 brzký

early

early

 nízký

low

low

 dlouhý

long

long

 vzdálený

far

far

 rychlý

fast

fastPříklady

 Petr řídí opatrně

Petr drives carefully

 Auto jede rychle

Car goes fast

 Ona vypadá hezky

She looks beautifully

 Snadno se rozzlobí

He gets mad easily

 Mraky byly nízko

The clouds were low

 Je to pravděpodobně dobře

It is probably correct

 Ona těžko jí

She hardly eat

 Naštěstí to sdílí

They happily share it

 Pavel se dostal domů rychle

Pavel got home quickly

Další lekce - Číslovky