Přítomný čas průběhový

Použití

- pro děj, který právě probíhá a odehrává se v současné době
- pro právě probíhající činnost


Kladná věta

Kladnou větu v přítomném průběhovém čase sestavíme jako

Podmnět + správný tvar slovesa "to be" + ingový tvar slovesa

I'am speakingk
You are speaking
He is speaking
She is speaking
It is speaking
We are speaking
You are speaking
They are speaking


Přiklady

Jdu tam I'am going there
Autobus zastasvuje Bus is stopping
On přichází He is comming
Hraju tennis I'am playing tennis
Mluvíme We are speaking
Píšeš You are writing
Ona se dívá She is watching
Spíš You are sleeping

Záporná věta

Zápornou větu sestavíme pomocí:

Podmnět + správný tvar slovesa "být" + částice "not" + ingový tvar slovesa

I'am not speaking
He is not speaking
She is not speaking
It is not speaking
We are not speaking
You are not speaking
They are not speaking


Příklady

Nejdeš You are not going
On nesedí He is not sitting
Nedělají They are not doing
Ona neposlouchá She is not listening
Nespím I'am not sleeping
Oni neběží They are not running
Neděje se to It is not happening
On nepracuje He is not working

Tázací věta

Otázka se tvoří pouze změnou pořadí slov věty kladné. Správný tvar slovesa "být" se přesune na začátek věty, následuje podmět a na konci zůstává sloveso v ingovém tvaru. Případně se na začátek přidávají tázací částice where, who, what, why. Větu tedy tvoříme jako:

Správný tvar slovesa "být" + podmět + sloveso v ingovém tvaru

Am I speaking
Are you speaking
Is he speaking
Is she speaking
Is it speaking
Are we speaking
Are you speaking
Are they speaking


Příklady

Jdou domů? Are they going home?
Píšu dopis? Am I writing a letter?
Pracuje on? Is he working?
Hrajeme tennis? Are we playing tennis?
Skáče to? Is it jumping?
Píšeme esej? Are we writing an essay?
Sledujete televizi? Are you watching TV?
Další lekce - Budoucí prostý