Slovesa

Nejjednoduší věty se v angličtině skládají z podmětu a slovesa, po nastudování dnešní lekce o slovesech proto budeme moci sestavit první věty v angličtině.

Při nahlédnutí do problematiky časů, která se slovesy souvisí, lze uvést, že v angličtině jsou podobně jako v češtině čas přítomný, budoucí a minulý. Navíc je pak trochu speciální předpřítomný čas. Každý čas lze pak rozdělit na prostý a průběhový. Od tohoto předběžného rozdělení, kterému se více budeme věnovat v lekcích pro časy, se odvíjí také počet sloves, která se v angličtině používají. Jsou pouze 3 a jsou jimi infinitiv, průběhový tvar a minulý čas.


použití typů sloves
typ slovesa použití
infinitiv přítomný čas, budoucí čas
minulý čas,
předminulý čas
předpřítomný čas
předminulý čas
minulý čas
průběhové časy průběhový tvar

Rozdělení není složité, ale pochopíme jej až po naučení jednotlivých časů později.


Infinitiv

V infinitu jsou pouze dva tvary, které angličtina zná. Běžný infinitiv a infinitiv pro třetí osobu jednotného čísla, který se používá právě v případě, pojí-li se sloveso k podmětu ve třetí osobě jednotného čísla, tedy pro on, ona ono. Infinitiv pro třetí osobu jednotného čísla se tvoří s několika výjimkami pouze přidáním písmena „s“ na konec slovesa. V případě, že končí sloveso na „o“, přidává se „es“. V případě, že končí sloveso na „y“, mění se „y“ na „ies“.

infinitiv sloves
česky anglicky anglicky ve 3. osobě jed. čísla
jít go goes
chtít want wants
potřebovat need needs
pomoct help helps
dělat do does
pracovat work works
studovat study studies
vedět know knows

Příklady

 Chtít oběd

Want lunch

 Dívka ví

Girl knows

 Studovat angličtinu

Study English

 Muž jde

Man goes

 Dělat úkol

Do homework

 Mít štěstí

Have lucky

 Tvořit encyklopedii

Make encyclopedia

 Žena pracuje

Woman works

 Kluk studuje

Boy studies

 Potřebovat překlad

Need translation

 Pes pomáhá

Dog helpsPrůběhový tvar sloves

Průběhový tvar sloves se používá v případě průběhových časů, o nichž si povíme až v dalších lekcích. Utvořit se jej naučíme ale již teď. Při tvoření průběhového tvaru sloves se přidává na konec slovesa „ing“.

průběhový tvar
česky anglicky infinitiv anglicky průběhový tvar
dělat do doing
spát sleep sleeping
sledovat watch watching
pracovat work working

V případě, že poslední tři písmena slovesa jsou „souhláska, samohláska, souhláska“, poslední souhlásku zdvojujeme a přidáváme „ing“.

průběhový tvar sloves končících na „e“
česky anglicky infinitiv anglicky průběhový tvar
milovat love loving
tvořit make making
vybírat chose chosing
překládat translate translating

Před uvedením příkladů opět letmo nahlédněme trochu napřed do časů a řekněme si, kdy se průběhový čas, v němž průběhový tvar sloves použijeme. Pro potřeby příkladů postačí přítomný čas průběhový. Přítomný čas průběhový použijeme v případě, mluvíme-li o činnosti, která právě probíhá. Věta v průběhovém přítomném čase se skládá z podmětu, správného tvaru sloves být a ingového tvaru slovesa, tedy například „Man is watching“, v překladu „Muž se dívá“. Pochopení pomůže doslovný překlad, který by zněl „Muž je dívající se“, což podporuje představu o tom, že činnost právě probíhá. Blíže si o tom ale povíme až v lekcích o časech. Pro potřeby příkladů a naučení se tvorby průběhového tvaru je uvedený zkrácený výklad dostačující.


Příklady

 Dívka si hraje

Girl is playing

 Pes je spící

Dog is sleeping

 Slunce hřeje  

Sun is shining

 Muži přemýšlí

Mens are thinking

 Myš jí

Mouse is eating

 Auto jede

Car is going

 Vlaky přijíždí

Trains are ariving

 Letadlo letí

Plane is flying


Minulý čas sloves

Slovesa ve tvaru minulého času se tvoří rovněž pouze změnou koncovky. V nejjednodušším případě se ke slovesu pouze přidá „ed“.

minulý čas sloves
česky anglicky infinitiv anglicky minulý tvar
hrát play played
pracovat work worked
chodit walk walked
dokončit finish finished

V případě, že sloveso končí na „e“, opět jako v průběhovém tvaru se „e“ vypouští a přidává „ed“.

minulý čas sloves končících na „e“
česky anglicky infinitiv anglicky minulý tvar
mít rád like liked
milovat love loved
zemřít die died
tančit dance danced

Pakliže sloveso končí na „y“, zaměňuje se podobně jako u průběhového tvaru „y“ na „ied“.

minulý čas sloves končících na „y“
česky anglicky infinitiv anglicky minulý tvar
studovat study studied
plakat cry cried
létat fly flied
spěchat hurry hurried

Končí-li sloveso na „souhlásku, samohlásku, souhlásku“ a je-li poslední slabika přízvučná, tedy např. „stop“, poslední souhláska, v uvedeném příkladě „p“ se zdvojuje a přidává „ed“. Slovo končící na přízvučnou samohlásku je takové, u něhož je při jeho vyslovování dáván důraz právě na jeho poslední slabiku, pořípadně poslední souhlásku.

minulý čas sloves se zdvojením souhlásky
česky anglicky infinitiv anglicky minulý tvar
vyskytnout occur occurred
odložit defer deferred
zastavit stop stopped
spěchat hurry hurried

Příklady

 Slunce hřálo

Sun shined

 Myš se vyskytla  

Mouse occured

 Muži zastavili

Mens stopped

 Vlaky spěchaly

Trains hurried

 Dívka tancovala

Girl danced

 Letadla přiletěla

Planes arrived

 Chlapec pracoval

Boy worked

Další lekce - Zájmena