Sloveso "být"

Nejjednoduší věty se v angličtině skládají z podmětu a slovesa, po nastudování dnešní lekce o slovese „být“ proto budeme moct protrénovat první věty v angličtině. Sloveso „být“ je v angličtině stejně jako v češtině jedno z nejpoužívanějších sloves, chceme-li nastudovat slovesa, je dobré začít právě se slovesem "být" . Jeho tvary, např. „jsem“, „jsi“, „byl jsem“, „byla“, se současně pojí se slovesy při tvorbě některých časů a je proto nezbytné jej ovládat. Sloveso "být" se mění v jednotlivých osobách v závilosti na čase, přičemž se tvoří tvary pro přítomný a minulý čas.

Sloveso "být" v přítomném čase

U běžných sloves se slovesa odlišují pouze ve třetí osobě jednotného čísla, sloveso „být“ má však tvarů více. Stejný tvar pro druhou osobu jednotného čísla a množné číslo dokazuje, že se v angličtině nerozlišuje tykání a vykání.

přítomný čas slovesa „být“

jednotné číslo

(já) jsem

(I) am

(ty) jsi

(you) are

(on, ona ono) je

(he, she, it) is

množné číslo

(my, vy, oni) jsme, jste, jsou

(we, you, they) are
Sloveso "být" v minulém čase

V minulém čase má sloveso „být“ pouze dva tvary. První tvar „was“ se používá pro jednotnou osobu mimo druhé osoby, tvar „were“ se pak používá pro množné číslo a druhou osobu jednotného čísla. Opět lze vypozorovat použití stejného tvaru slovesa pro tykání i vykání.

minulý čas slovesa „být“

jednotné číslo

(já jsem) byl

(I) was

(ty jsi) byl

(you) were

(on, ona ono) bylo

(he, she, it) was

množné číslo

(my, vy, oni) jsme, jsou

(we, you, they) arePříklady

 Muž je vysoký

Man is tall

 Dívka byla mladá

Girl was young

 Letadla byla rychlá

Planes were fast

 Žena je krásná

Woman is beautiful

 Vlaky jsou plné

Trains are full

 Chlapec je chytrý

Boy is smart

 Já jsem hladový

I am hungry

 Kočky byly malé

Cats were smal

Další lekce - Slovesa