Zájmena

Zájmena lze rozlišovat na osobní, přivlastňovací a ukazovací. V následující lekci se budeme věnovat všem třem typům.

Osobní zájmena

osobní zájmena se vyskytují v nejzákladnějších větách. V základní větné skladbě, kterou tvoří podmět a přísudek, zastupují právě podmět a použijeme je proto velice často. V angličtině jsou osoby a rozděleny stejně jako v češtině na první, druhou a třetí, a to zvlášť pro jednotné a množné číslo. osobní zájmeno pro každou z osob se přitom stejně jako v češtině liší.

Osobní zájmena
jednotné číslo množné číslo
česky anglicky česky anglicky
I my we
ty you vy you
on he oni/ony they
ona she
ono itPříklady

 Já hraju

I play

 On spí

He sleeps

 My vaříme

We cook

 Ona zpívá

She sings

 Oni přijíždí

They arrives

 Vy sedíte

You sit

 Ony pracují

They work

 On počítá

He counts


Zájmena přivlastňovací

Další ze skupiny zájmen, která jak v češtině, tak v angličtině, často použijeme. V angličtině lze rozlišovat zájmena přivlastňovací nesamostatná a samostatná. Přivlastňovací zájmena nesamostatná, např. „můj (dům)“, se kladou před podstatné jmény, se kterým jsou spojeny. Přivlastňovací zájmena se setjně jako v češtině pro jednotlivé osoby liší.

Přivlastňovací zájmena
jednotné číslo množné číslo
česky anglicky česky anglicky
můj my náš our
tvůj your váš your
jeho his jejich their
její her


Přivlastňovací zájmena samostatná
jednotné číslo množné číslo
česky anglicky česky anglicky
můj mine náš ours
tvůj your váš yours
jeho his jejich theirs
její her

Přivlastňovací zájmena samostatná se naopak kladou až za podstatné jméno, se kterým se pojít, tedy např. „(dům je) můj“. Zatímco v češtině by bylo samostatné i nesamostatné zájmeno stejné, v angličtině se liší.


Příklady

 Můj dům

My house

 Pes je můj

Dog is mine

 Její peníze

Her money

 Stůl je jeho

Table is his

 Naše auto

Our car

 Byt je jejich

Flat is theirs

 Kočka je vaše

Cat is yours

 Jeho počítač

His computer


Zájmena ukazovací

Ukazovacích zájmen je v angličtině oproti češtině méně, za to se ale dělí na zájmena ukazovací pro předměty blíže a pro předměty dále.

Ukazovací zájmena pro blízké předměty
jednotné číslo množné číslo
česky anglicky česky anglicky
tento, tato, toto this tyto these
Ukazovací zájmena pro vzdálené předměty
jednotné číslo množné číslo
česky anglicky česky anglicky
tamten, tamta, tamto that tamty those


Příklady

 Tento počítač

This computer

 Tamty dívky

Those girls

 Tato kočka

This cat

 Tito psy

These dogs

 Toto auto

This car

 Tamten byt

That flat

 Tyto boty

These shoes

Další lekce - Předložky